Novice

1

(Pre)drage komunalne storitve, ukrepi v zvezi z zajezitvijo cene in odziv na odprto pismo
7. 11. 2018

Naslovna slike novice: Obisk tržnice

Alenka Resinovič Reza, kandidatka za županjo in predsednica stranke, je prejela odprto pismo s strani prebivalcev kompleksa SPB-1. V nadaljevanju objavljamo odziv Alenke Resinovič Reze.

»Tako jaz, kandidatka za županjo, kakor tudi kandidati za člane občinskega sveta Lista Reza se zavzemamo za znižanje cen vseh komunalnih storitev in tudi stroškov oskrbe s pitno vodo ter stroškov čiščenja odpadnih voda. Javno službo za to področje izvaja Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o..

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. je v lasti petih občin, ki so tudi njegove ustanoviteljice: Občina Domžale ima 56,16 odstotkov poslovnega deleža, Občina Mengeš 14,00 odstotkov, Občina Trzin 5,84 odstotkov, Občina Lukovica in Moravče pa imata vsaka 12,00 odstotni-delež. Najvišji organ je skupščina, katere člani so župani občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče. To pomeni, da so za visoke stroške komunalnih storitev, ki jih kot gospodarsko javno službo opravlja Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., neposredno osebno in politično odgovorni župani občin lastnic. V začetni fazi lahko problematiko rešimo tako, da:
- skladno z 8. členom Odloka o Javnem podjetju Prodnik d.o.o. v skupščino podjetja imenujemo kot predstavnika Občine Domžale namesto župana strokovnjaka s tega področja, ki bo zastopal interese občine in njenih prebivalcev (menim, da župan kot politik ni primeren za vodenje podjetja, ker nima za to ustreznih znanj; podobno bomo predlagali tudi ostalim občinam solastnicam),
– izvedemo notranjo revizijo poslovanja Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. za obdobje 2013—2018 z revidiranjem delovanja javne komunalne službe na območju občine Domžale, pri čemer se mora, če bodo ugotovljene kakršnekoli nepravilnosti, predlagati spremembe procesov upravljanja in vodenja Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o.,
– analiziramo korelacijo med stroški čiščenja odpadnih voda in delovanjem z evropskimi sredstvi zgrajene čistilne naprave, ki jo upravlja Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale–Kamnik d.o.o.,
– odpadno embalažo pričnemo tretirati kot prodajno blago, zato se bo gospodinjstva spodbujalo k še učinkovitejšemu ločevanju odpadkov, kar bo prihranilo stroške sortiranja na odlagališčih in s tem prodajo odpadkov predelovalcem; najdoslednejši občani, ki bodo ločevali, bodo nagrajeni, pri čemer se je treba zavedati, da je to v blokovskih naseljih in v večstanovanjskih stavbah težje izvedljivo kot pri individualnih hišah,
– na enem od številnih degradiranih območij v občini (ali v sosednjih občinah) zasnujemo in z evropskimi sredstvi zgradimo obrat za predelavo komunalnih odpadkov, s čimer se bodo znižali stroški odvoza odpadkov na druge lokacije po Sloveniji (trenutno: Ljubljana, Celje, Logatec), izkoristek energije pa se bo brezplačno vračal občanom.
V prvi fazi bo torej potrebno spremeniti vodstveno strukturo Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. in se na podlagi rezultatov revizije odločiti za morebitno spremembo procesov upravljanja in vodenja tega javnega podjetja ter vzpostaviti primernejše poslovno sodelovanje z Javnim podjetjem Centralna čistilna naprava Domžale––Kamnik d.o.o.. Na podlagi teh in še drugih ukrepov bo mogoče tudi natančno določiti nove, nižje cene komunalnih storitev v občini Domžale.

V drugi fazi pa bo potrebno razmišljati o obratu za predelavo komunalnih odpadkov po najvišjih okoljevarstvenih normativih, ker se bodo s tem znižali predvsem stroški transporta, občani pa bomo dobili brezplačno ogrevanje in številne druge ugodnosti.«

Reza je z ekipo obiskala tržnico in SPB
3. 11. 2018

Naslovna slike novice: Obisk tržnice

Alenka Resinovič Reza, kandidatka za županjo in predsednica stranke, je s Klemnom Antolinom, kandidatom za občinskega svetnika, in Rokom Grašičem, generalnim sekretarjem stranke, v soboto, 3. novembra, obiskala domžalski tržni prostor in SPB. Pogovarjala se je z ljudmi, poslušala njihove zgodbe in se izdatno seznanila s problemi, ki pestijo občane, ter z nasmehom na obrazu vsakogar pospremila v nov dan.

Žreb zaporednih številk
30. 10. 2018

Naslovna slike novice: Ižreb zaporednih številk

Alenka Resinovič Reza, kandidatka za županjo in predsednica stranke, se je skupaj z Martino Grašič, podpredsednico stranke, in Rokom Grašičem, generalnim sekretarjem stranke, v četrtek, 25. oktobra 2018, ob 18. uri udeležila žreba zaporednih številk na lokalnih volitvah, ki ga je organizirala Občinske volilne komisije Občine Domžale. Zase je izžrebala številko 3, za listo kandidatov za občinske svetnike Lista Reza pa je ubrala z zlato sredino in izmed 13-ih kandidatnih list izvlekla številko 7.

1