O stranki

Lista Reza je politična stranka lokalnih razsežnosti. Pod imenom Lista REZA – gibanje za moderno in transparentno politiko je bila ustanovljena septembra 2014 na ustanovni konvenciji v Domžalah. Lista Reza se je na lokalnih volitvah, ki so potekale 5. oktobra 2018, s svojo listo kandidatov za člane občinskega sveta potegovala za uvrstitev v občinski svet Občine Domžale. To ji je tudi uspelo. S 751 glasovi ali 6,68 odstotkov glasov je stranka zasedla dve mesti v občinskem svetu. Eno izmed njiju je pripadlo tudi predsednici stranke, Alenki Resinovič Rezi. Slednja je na istih volitvah kandidirala tudi za županjo občine Domžale. Na županskih volitvah je prejela 8,60 odstotkov vseh oddanih glasov, kar pomeni, da je njeno ime na glasovnicah obkrožilo natanko 988 ljudi, kar pa je bilo premalo za zmago.

Alenka Resinovič Reza, predsednica stranke in občinska svetnica, je skozi celoten mandat delovala v skladu s predvolilnim sloganom »Poslušam. Povezujem. Rešujem.«, saj je v občinski odbor redno vnašala predloge zavzetih občanov in občank. Po njeni ideji je bil izveden projekt mestne blagajne, v sklopu katere lahko občani plačujejo univerzalne plačilne naloge, izdane s strani občine ali javnih podjetij/zavodov, brezplačno. Pripomogla je tudi k izboljšanju občinskega štipendijskega sistema, saj je bil po njeni zasnovi oktobra 2017 spremenjen Odlok o štipendiranju v Občini Domžale, s čimer je s podporo občinskega sveta odpravila dlje časa trajajočo krivico aktualnih in bodočih štipendistov. Skupaj z Rokom Grašičem, generalnim sekretarjem stranke, sta junija 2018 pripravila obsežni predlog reforme občinskega štipendijskega sistema in spremembe Poslovnika občinskega sveta Občine Domžale, v skladu s katerim bi bile seje občinskega sveta javno dostopne širši javnosti. Ker predlogov župan in pristojni odbori niso podpirali, sta ju bila primorana umakniti. Alenka Resinovič Reza je postala članica dveh odborov občinskega sveta, Odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve in Odbora za gospodarstvo.

Tekom mandata je bila iz naše stranke v stalne organe občinskega sveta imenovana tudi Mateja Turk, članica stranke in članica volilnega štaba 2014 in 2018, ki je delovala v Komisiji za vloge in pritožbe. Martina Ulčar, podpredsednica stranke, je marca 2017 izrazito pripomogla pri izdelavi Strategije za mlade, saj je opravila anketiranje in zatem analizo o mladih prebivalcih občine Domžale. Martina Grašič, podpredsednica stranke, je bila februarja 2018 imenovana v Svet Vrtca Urša. Lucijo Grašič, članico stranke, je občinski svet septembra 2018 izglasoval za članico Občinske volilne komisije Občine Domžale.

Svojo drugo konvencijo je stranka organizirala septembra 2018 ob svoji četrti obletnici delovanja. Na konvenciji je bila na mesto podpredsednice izvoljena Martina Ulčar, predsednica stranke pa je v skladu s statutom imenovala tudi drugo izmed podpredsednic stranke, Martino Grašič. Lista Reza je na konvenciji spremenila svoje ime in statut stranke ter predstavila volilni program za lokalne volitve 2018.

Lista Reza se uvršča v sredinsko-levi segment strank. Od vselej velja za stranko odprtih nazorov, ljudsko stranko in stranko, ki na prvo mesto postavlja nikogar in ničesar drugega kot človeka.

Logo Liste Reza