Volilni program

VIZIJA IN SMERNICE

Domžale so mlado mesto z bogato industrijsko in obrtniško tradicijo, ki je hkrati tudi najbolj mestotvoren element v prostoru.

Mesto je z močno razvito obrtno dejavnostjo še v 80-ih letih prejšnjega stoletja privabljalo obiskovalce iz drugih krajev regije po nakupih, v kino in tudi na zabavo. Na žalost pa se je mesto od 90-ih let naprej pogreznilo v spanec, ki se brez ambicij – z izjemo ureditve nogometnega stadiona, nove knjižnice in delno ureditve poti ob Kamniški Bistrici – nadaljuje do danes. Mesto in njegova širša okolica postajata dolgočasno, urbanistično slabo načrtovano spalno naselje.

Čas je, da mesto zbudimo iz spanca in mu z idejami, s povezovanjem intelektualnega in ustvarjalnega potenciala njegovih prebivalcev damo nekdanji pomen. Potrebni so ambiciozni projekti in celovite rešitve, ki se ozirajo v prihodnost vsaj 20 let naprej. Vprašajmo se, kakšne Domžale si želimo, in upajmo si seči onkraj parcialnega urejanja posameznih pločnikov in krpanja cestnih lukenj. To je namreč osnovna naloga občinske oblasti. V ospredje moramo postaviti Človeka in začeti graditi od spodaj navzgor. Počasi, vztrajno in z občutkom.

1. Potrebujemo preboj v miselnosti in ne bomo se zadovoljili z drobnimi intervencijami, ki so same sebi namen ter predstavljajo navidezno družbeno angažiranost.

2. Ponujamo dolgoročne ambiciozne rešitve na področju prometa, ureditve mestnega središča in revitalizacije kulturne dediščine.

3. Zagotavljamo prehod iz nevzdržne situacije, novo obliko ekonomije, sodelovanja, povezovanja in pomena lokalne skupnosti s Človekom, ki je na prvem mestu. Trajnostni razvoj, trajnostna mobilnost, trajnostna gradnja, trajnostni turizem, zagotavljajo gospodarsko blaginjo, kakovost okolja in socialno pravičnost. Kdo si ne želi živeti in delati v zdravem, ustvarjalnem in poštenem okolju?

4. Predlagamo nove rešitve za stare oblike sodelovanja v zadrugah, kooperativah. V tem se skriva velik potencial, ki ga moramo prepoznati in udejaniti.

5. Iščemo možnosti za vzpostavitev in nadgradnjo skupnosti za medgeneracijsko povezovanje, ki bi omogočali kakovostno in ustvarjalno preživljanje tretjega življenjskega obdobja, v simbiozi z mlajšo generacijo.

6. Pripravljeni smo na trdo delo in računamo na vašo podporo in pomoč. Prihodnost je v povezovanju in sodelovanju na lokalnem nivoju in nič in nihče nas pri tem ne more ustaviti.